Έναρξη προγράμματος STEAME TEACHER FACILITATORS ACADEMY

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε το νέο πρόγραμμα STEAME Teacher Facilitators Academy το οποίο ξεκινά τον Ιούνιο.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους στόχους και τις βασικές επιδιώξεις του παρατίθενται στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

https://steame-academy.eu/

Scroll to Top