Η εξωστρέφεια και η καλλιέργεια στρατηγικών συνεργασιών με εταίρους εντός και εκτός Ελλάδας αποτελεί βασικό πυλώνα της ερευνητικής δράσης της ομάδας μας. Μέσω αυτών η ομάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις στους τομείς του ερευνητικού της ενδιαφέροντος και συνδιαμορφώνει τις μελλοντικές τάσεις στον χώρο της εκπαίδευσης. Σε αυτά τα πλαίσια η ομάδα μας συνεργάζεται με ερευνητικές ομάδες πανεπιστημιακών ιδρυμάτων καθώς και εταιρείες είτε απευθείας είτε στα πλαίσια κάποιου κοινού ερευνητικού προγράμματος.

Συνεργάτες της ομάδας μέσω κοινών ερευνητικών προγραμμάτων

 

UMARG project

 

Regio project

 

ΙTELab project

 

MINE project