01
Dec

(Πηγή εικόνας: Thinkmobiles)

Πρόσκληση υποβολής διδακτικών σεναρίων με τη χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας

Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα αναφορικά με την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της τεχνολογίας έχει αυξηθεί σημαντικά εστιάζοντας σε τεχνολογίες αιχμής όπως, η κινητή μάθηση, τα σοβαρά παιχνίδια και η Επαυξημένη Πραγματικότητα. Η Επαυξημένη Πραγματικότητα είναι μια τεχνολογία που εμπλουτίζει τον φυσικό κόσμο με ψηφιακές πληροφορίες και βρίσκει τα τελευταία χρόνια εφαρμογές, μεταξύ άλλων, και στην εκπαιδευτική διαδικασία με θετικά αποτελέσματα. Εκμεταλλευόμενη την τεχνολογική πρόοδο στις κινητές συσκευές (έξυπνα κινητά και ταμπλέτες) αλλά και τις τηλεπικοινωνίες (ανάπτυξη ασύρματων 3G δικτύων, GPS) η Επαυξημένη Πραγματικότητα μπορεί να αποδειχθεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών και να οδηγήσει στην παραγωγή στοχευμένων και διασκεδαστικών εκπαιδευτικών δράσεων για τους μαθητές.

Η ερευνητική ομάδα του Καθηγητή Αλιβίζου (Λοΐζου) Σοφού “Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα”, του εργαστηρίου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην εκπαίδευση», ΠΤΔΕ Ρόδου, πραγματοποιεί διαγωνισμό διδακτικών σεναρίων με τη χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας σε μια προσπάθεια ενίσχυσης και διεύρυνσης του ρόλου που μπορεί να έχει η τεχνολογία αυτή στη σχολική τάξη και τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων. Για τον λόγο αυτό

προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας ή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να υποβάλλουν ένα διδακτικό σενάριο με χρήση τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της επιλογής τους, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

  1. Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα υποβολής σεναρίων

Τα διδακτικά σενάρια με χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας θα πρέπει να σχεδιαστούν και  να εφαρμοστούν βάση της ενδεικτικής δομής που προτείνεται στο συνημμένο αρχείο παρακάτω.  Η υποβολή των σεναρίων θα γίνει βάσει των οδηγιών που περιγράφονται στο τέλος της πρόσκλησης. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να συνυποβάλλουν μαζί με το σενάριο, φωτογραφικό υλικό από τις φάσεις υλοποίησης του σεναρίου ή στιγμιότυπα οθόνης από τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσαν.

  1. Κριτήρια αξιολόγησης

Τα υποβληθέντα σενάρια θα αξιολογηθούν βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

  • Αρτιότητα στη δομή και τη σχεδίαση του σεναρίου, όπως αυτή ορίζεται από το προτεινόμενο σχεδιάγραμμα δημιουργίας σεναρίου.
  • Πρωτοτυπία ένταξης της τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας στη διδακτική πράξη.
  • Εφαρμοσιμότητα του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου.
  • Ενεργή εμπλοκή των μαθητών.
  1. Βράβευση βέλτιστων σεναρίων

Τα υποβληθέντα ψηφιακά διδακτικά σενάρια θα αξιολογηθούν και με το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης θα αναδειχθούν τα τρία βέλτιστα εξ’ αυτών τα οποία θα παρουσιαστούν στην ημερίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΠΤΔΕ Ρόδου “Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών’’ και θα συμπεριληφθούν στον αντίστοιχο τόμο πρακτικών. Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στη σελίδα υποβολής των σεναρίων.

  1. Χρήσιμες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς

Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος περιορισμός αναφορικά με την τεχνολογία και το είδος της Επαυξημένης Πραγματικότητας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν πληροφορίες για διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία Επαυξημένης Πραγματικότητας και λογισμικά δημιουργίας υλικού Ε.Π. στον σύνδεσμο : http://augmented.edtech.gr/  ή από άλλες πηγές της αρέσκειας τους.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αγαπητοί/ες εκπαιδευτικοί,

θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό διδακτικών σεναρίων με χρήση της τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας. Με το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης αναδείχτηκαν τα τρία βέλτιστα- βάσει βαθμολογίας- διδακτικά σενάρια, τα οποία θα παρουσιαστούν στην ημερίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος του ΠΤΔΕ Ρόδου “Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών’’ στις 26 Μαΐου 2018 και θα συμπεριληφθούν στον αντίστοιχο τόμο πρακτικών.

Τα ονόματα των εκπαιδευτικών των οποίων τα σενάρια διακρίθηκαν είναι:

Ονοματεπώνυμο Σχολική μονάδα Τίτλος σεναρίου
Τζιαμπάζη Θεοδώρα 10ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου   “Η νέα πραγματικότητα στη γειτονιά μου”
Πράντζιου Ιωάννα

9ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Μια εκπαιδευτική δράση αξιοποίησης της Επαυξημένης Πραγματικότητας σε μουσειακό χώρο

Γκιαλόπουλος Ναπολέων & Χαρούδη Μαρία

 2° ΕΠΑ.Λ. Ξάνθης Παλαιές και νέες μέθοδοι απόδοσης ανάγλυφου εδάφους.