Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να λάβετε τη βεβαίωση συμμετοχής στο σεμινάριο

«Ο εμπλουτισμός της εξΑ διδασκαλίας με ψηφιακά εργαλεία»

συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας μετά το ερωτηματολόγιο.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας με προσοχή καθώς η βεβαίωση θα εκδοθεί σύμφωνα με αυτά και με την υποβολή των στοιχείων σας θα εμφανιστεί η επιλογή για τη μεταφόρτωση (Download) της βεβαίωσης συμμετοχής.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο και συμπληρώστε επίσης το παρακάτω ερωτηματολόγιο ώστε να μας βοηθήσετε να οργανώσουμε και να προσφέρουμε ακόμη πιο εστιασμένα και χρήσιμα σεμινάρια, επιμορφώσεις και άλλες εκδηλώσεις.

Ευχαριστούμε και πάλι για τη συμμετοχή σας!

Συμπληρώστε τα με προσοχή τα στοιχεία σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε Υποβολή.

Μετά την υποβολή θα εμφανιστεί η δυνατότητα λήψης (download) της βεβαίωσης συμμετοχής


ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βεβαίωση συμμετοχής