Διεξαγωγή Συνεδρίου

Το συνέδριο διεξάγεται αποκλειστικά διαδικτυακά, χρησιμοποιώντας ένα μίγμα τεχνολογιών στις 3, 4 και 5 Ιουλίου 2020

Οι παρουσιάσεις και οι ομιλίες στις κεντρικές αίθουσες διεξάγονται μέσω livestreaming στη ροή του οποίου θα δοθεί πρόσβαση στους συμμετέχοντες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, ενώ οι παράλληλες θεματικές συνεδρίες διεξάγονται μέσω συστημάτων τηλεδιασκέψεων, στα ψηφιακά δωμάτια των οποίων θα δοθεί πρόσβαση ανάλογα με τη δήλωση κατά την αίτηση παρακολούθησης του συνεδρίου.

Για την παρακολούθηση του συνεδρίου θα σταλούν στους συμμετέχοντες αναλυτικές οδηγίες για τη σύνδεση και την παρακολούθηση και για τη δοκιμαστική συνεδρία.

Αίτηση παρακολούθησης συνεδρίου

Αίτηση παρακολούθησης μπορεί να συμπληρωθεί από την αντίστοιχη ενότητα ή ακολουθώντας το σύνδεσμο παρακάτω

Προσοχή

Επισημαίνεται ότι λόγω των περιορισμένων θέσεων για τις παράλληλες συνεδρίες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Συμμετοχή με εργασία

Για τους συνέδρους που θα συμμετάσχουν μέσω εισήγησης θα δοθούν μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης κατευθυντήριες για την υποβολή της παρουσίασης και οδηγίες για την παρουσίαση κατά τη διάρκεια του συνεδρίου  καθώς και τη συμμετοχή στη δοκιμαστική συνεδρία.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου