Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις- Αντιλήψεις- Σενάρια – Προοπτικές- Προτάσεις


3, 4 & 5 Ιουλίου 2020

Διοργάνωση

Η ερευνητική ομάδα MediaPedagogy του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση από το

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών” της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διοργανώνουν το 1ο αποκλειστικά μέσω διαδικτύου εκπαιδευτικό συνέδριο με θεματολογία σχετική με το μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη μετάπτωσή της  σε ψηφιακά περιβάλλοντα, ως αποτέλεσμα της αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών και μονάδων στο σύνολο της επικράτειας της χώρας, θέτοντας ένα ολόκληρο νέο πλαίσιο λειτουργίας μέσα σε διάστημα ημερών. 

Σκοπός του Συνεδρίου

Σκοπός του συνεδρίου είναι η καταγραφή, μέσα από ουσιαστικό και επιστημονικά δομημένο διάλογο, των στάσεων – αντιλήψεων – προβληματισμών και πρακτικών της εκπαιδευτικής κοινότητας για το νέο περιβάλλον μαθησιακής λειτουργίας το οποίο προέκυψε μετά την αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών της χώρας, η συμβολή στη διαμόρφωση ενός πλαισίου για τη βαθύτερη κατανόηση των επιδράσεων της απότομης μεταβολής αυτής στην εκπαιδευτική πρακτική αλλά και στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, η συμβολή στον εντοπισμό, διερεύνηση και οριοθέτηση των παραμέτρων που διαμόρφωσαν την εκπαιδευτική πραγματικότητα και ο εντοπισμός και ανάδειξη των παραγόντων και των πρακτικών που λειτούργησαν καταλυτικά στην εκπαιδευτική πρακτική. 

Σε ποιούς απευθύνεται

Εκπαιδευτικούς και στελέχη διοίκησης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Εκπαιδευτές/τριες και στελέχη διοίκησης δομών Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης  

Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι.

Ερευνητές

Διδάκτορες και Υποψήφιους Διδάκτορες

Μεταπτυχιακούς και Προπτυχιακούς Φοιτητές

Γλώσσες Συνεδρίου

Ελληνική και Αγγλική

Κόστος Συμμετοχής και Παρακολούθησης

ΔΩΡΕΑΝ

Η παρακολούθηση θα πιστοποιείται με ηλεκτρονική εγγραφή στην έναρξη της κάθε ημέρας του συνεδρίου. Αναλυτικές οδηγίες θα αποσταλούν σε όλους τους συμμετέχοντες.

Τόπος και μέθοδος υλοποίησης

Το συνέδριο διεξάγεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου

3, 4 και 5 Ιουλίου 2020

 

Ψηφιακοί Χώροι Συνεδρίου

Σε ψηφιακή αίθουσα στην ολομέλεια των συμμετεχόντων
Σε επιμέρους ψηφιακές αίθουσες παράλληλων συνεδριών

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης ή/και εισήγησης.