Οργανωτική Επιτροπή

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με το συνέδριο παρακαλούμε επικοινωνήστε με την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου

Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη

Βρατσάλη Νεφέλη

Υποψήφια Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παράσχου Βασίλης

Υποψήφιος Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ζουμπά Χρυσούλα

Μόνιμη Υπάλληλος Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σπανός Δημήτριος

Διδάκτορας του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σπύρου Σπύρος

Υποψήφιος Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ρουσάκη Φλέρη

Υποψήφια Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΙΤ και τεχνική Υποστήριξη

Γιασιράνης Στέφανος

Υποψήφιος Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ρεμούνδου Δήμητρα

Υποψήφια Διδάκτορισσα Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κανύχης Παναγιώτης

Πρεσβευτής SCIENTIX, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

Φούζας Γεώργιος

Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τσάρπα Ιωάννα

Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παράσχου Βασίλης

Υποψήφιος Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου