Πρόγραμμα Συνεδρίου

Το προσωρινό πρόγραμμα των παρουσιάσεων του συνεδρίου αναμένεται να ανακοινωθεί έως τις 17-18 Ιουνίου έπειτα από την οριστικοποίηση των παρουσιάσεων.

Εφόσον έχετε ήδη εγγραφεί στο συνέδριο θα λάβετε ενημέρωση και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το προσωρινό και το τελικό πρόγραμμα.

Για περισσότερη ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα του προγράμματος σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ανακοινώνεται το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου το οποίο βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Ανακοινώνεται το βιβλίο περιλήψεων του συνεδρίου το οποίο βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: