Υποβολή εργασιών για συμμετοχή με εισήγηση

Είδη Εργασιών

Τα είδη εργασιών που γίνονται δεκτά και μπορούν να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου είναι τα ακόλουθα.

Πλήρη Κείμενα, 7-10 σελίδων (συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών και των εικόνων- πινάκων). Αφορούν σε πρωτότυπο έργο το οποίο δεν πρέπει να έχει δημοσιευθεί σε άλλη πηγή. Αναλυτικές οδηγίες συγγραφής θα δοθούν σε δεύτερο χρόνο.

Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (E-POSTER). 2-3 σελίδες με συνοπτική παρουσίαση έρευνας, πρότασης διδασκαλίας με ψηφιακά μέσα, εκπαιδευτικό σενάριο. Τα e-posters θα είναι αναρτημένα καθόλη τη διάρκεια του συνεδρίου σε ειδικό χώρο της σελίδας του εργαστηρίου mediapedagogy.gr Και οι συγγραφείς τους υποχρεούνται να απαντούν στα ερωτήματα των συμμετεχόντων μέσα από ειδικό χώρο που θα έχει δημιουργηθεί.

Εργαστήρια. Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας εργαστηρίων, μέσα στο πλαίσιο του συνεδρίου, για την προώθηση καινοτόμων διδακτικών δράσεων, μεθόδων και πρακτικών. Το κάθε εργαστήριο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Τα εργαστήρια θα λάβουν χώρα την τελευταία ημέρα του συνεδρίου, ως αυτόνομο μέρος του.

Βίντεο – Παρουσιάσεις. Δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης της εργασίας μέσω αρχείου, δίχως την ταυτόχρονη «παρουσία» του εισηγητή. Οι βιντεοπαρουσιάσεις θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα, μαζί με τις «ζωντανές» και οι εισηγητές τους υποχρεούνται να απαντούν στα ερωτήματα των συμμετεχόντων μέσα από ειδικό χώρο που θα έχει δημιουργηθεί.

Οι οδηγίες για την υποβολή των εργασιών βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο

Τελικά κείμενα των επιλεγμένων εργασιών για τα πρακτικά του συνεδρίου θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2020

Υποβολή Εισηγήσεων

Η περίοδος υποβολής προτάσεων εισηγήσεων για το συνέδριο έχει ολοκληρωθεί. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στο συνέδριο

 

Για κάθε υποβολή για το συνέδριο, ο υποβάλλων θα ενημερωθεί μέσω e mail για την υποβολή της εργασίας του από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Αυτοματοποιημένα μηνύματα για την υποβολή εισηγήσεων δεν αποστέλλονται

Η περίοδος υποβολής εισηγήσεων για το συνέδριο έχει ολοκληρωθεί.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον για την υποβολή της εισήγησής σας