Η ερευνητική ομάδα “Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα” λειτουργεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καλύπτοντας διδακτικές, επιμορφωτικές και ερευνητικές ανάγκες, μεταξύ άλλων, στα εξής θεματικά πεδία:
 
Παιδαγωγική των Μέσων και Γραμματισμός στα Μέσα
Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
Μη Τυπικές Μορφές Εκπαίδευσης
Eπιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Κοινότητες Μάθησης – Πρακτικής
Κινηματογραφική Παιδεία
Κινητή μάθηση
Web 2.0 στην Εκπαίδευση
Επαυξημένη Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση