Μέλη της Ομάδας διδάσκουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σε συναφή γνωστικά αντικείμενα:

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής-Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Π.Μ.Σ. Νέες Μορφές Μάθησης και Εκπαίδευσης

  • Α4 Ηλεκτρονική μάθηση–Παιδαγωγικές Αρχές ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ
  • Β2 Τεχνολογίες για την Ηλεκτρονική Μάθηση ΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Συνδιδασκαλία)