Οι παρακάτω μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εκπονήθηκαν από το 2010 έως σήμερα στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών” του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Αλιβίζου Σοφού.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
ΣΑΡΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ Διερεύνηση των Αντιλήψεων φοιτητών/τριων του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ρόλο του Εκπαιδευτικού: ανάλυση ηλεκτρονικών  μηνυμάτων Διαδικτυακής Κοινότητα 2017
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΖΑΜΠΕΤΟΥΛΑ On Line φροντιστήρια στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 2017
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Η Ανάστροφη τάξη ως Μοντέλο Μεικτής Μάθησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μελέτη Περίπτωσης 2017
ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ Movie clips στην Εκπαίδευση 2017
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Η εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας ως εργαλείο εμπλαισιωμένης και εγκαθιδρυμένης μάθησης στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Γλώσσας 2017
ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Παραγωγή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού με χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη διδασκαλία της ενότητας “Αναπαράστασης της πληροφορίας στον υπολογιστή”, στο Γυμνάσιο 2016
ΔΙΒΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η σημασία της Επαυξημένης Πραγματικότητας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 2016
ΖΕΡΒΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών εν ενεργεία εκπαιδευτικών ως προς τα πνευματικά δικαιώματα που διέπουν τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους 2016
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Παιδαγωγική αξιοποίηση  της ψηφιακής πλατφόρμας στη διδασκαλία των διερευνητικών εργασιών 2016
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εκπαιδευτικές πρακτικές βασισμένες στην αξιοποίηση του κινητού τηλεφώνου. Προσέγγιση μέσα από την καταγραφή σχετικής διεθνούς εμπειρίας. 2016
ΤΕΤΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Σχέσεις νέων – Διαδικτύου στη σύγχρονη Κοινωνία της Γνώσης: Κοινωνικοί προβληματισμοί, ηθικά διλήμματα και νομοθετικές ρυθμίσεις για ένα ασφαλές Διαδίκτυο 2016
ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ρόλος των νέων Μέσων στην οργάνωση σχολικών μονάδων – Ανάπτυξη μιντιακού προφίλ 2016
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για τα σενάρια διδασκαλίας 2015
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές (apps) σε φορητές συσκευές – κριτήρια αξιολόγησης 2015
ΜΑΚΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Διαδικτυακά σχέδια μαθήματος προορισμένα για χρήση σε διαδραστικό πίνακα – καταγραφή και ανάλυση δραστηριοτήτων 2015
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Αξιοποίηση των ψηφιακών Μέσων στα εκπαιδευτικά σενάρια, ανάλυση και αξιολόγηση των διδακτικών σεναρίων 2015
ΨΩΜΑ ΕΛΕΝΗ Τα webquest στην εκπαιδευτική διαδικασία 2013
ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού 2012
ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Αξιολόγηση εκπαιδευτικού εγχειριδίου αρχών οικονομικής θεωρίας Γ’ Λυκείου 2012
ΜΟΥΣΕΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο: έρευνα στις τεχνολογίες ελέγχου περιεχομένου 2012
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και μαθητές τμημάτων ένταξης δημοτικού σχολείου 2012
ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η επίδραση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 2012
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ψηφιακό σχολείο: η περίπτωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ψηφιακού σχολείου του ΥΠΔΒΜΘ 2012
ΤΣΕΝΕΣΙΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση 2012
ΚΑΣΕΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ελληνικές διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες. Διερεύνηση βασικών παραγόντων που σχετίζονται με συμμετοχικότητα και ευαισθητοποίηση – ανησυχία εκπαιδευτικών. 2011
ΡΟΥΣΑΚΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ Οι κοινότητες πρακτικής ως υποστηρικτικό εργαλείο στη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Μια διερευνητική προσέγγιση της τεχνολογίας Web 2.0 για την Πρακτική Άσκηση του Παιδαγωγικού Τμήματος. 2011
ΔΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εθισμός στο Διαδίκτυο: «Έρευνα στην Ελλάδα» ΜΕΡΟΣ 1 (Ανάλυση ερωτηματολογίων και συμπεράσματα για το Γυμνάσιο) 2010
ΔΟΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Εθισμός στο Διαδίκτυο: «Έρευνα στην Ελλάδα» ΜΕΡΟΣ 2 (Ανάλυση ερωτηματολογίων και συμπεράσματα για το Λύκειο) 2010
ΛΟΥΚΙΠΟΥΔΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ Οι δυνατότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση του νομού Δωδεκανήσου. 2010
ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Η παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα στην εκπαίδευση: οι περιπτώσεις του 4ου και του 8ου Δημοτικού Σχολείου Χίου 2010