ΣΚΟΠΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

Η ομάδα “Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα” λειτουργεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καλύπτοντας διδακτικές, επιμορφωτικές και ερευνητικές ανάγκες, μεταξύ άλλων, στα εξής θεματικά πεδία:

Επιστημονικά υπεύθυνος της ομάδας και Δ/ντης του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Αλιβίζος Σοφός.

Διεύθυνση Εργαστηρίου: Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85132, Κτίριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος, Αίθουσα 8, Τηλ./FAX: 22410 99293

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Νέα & Ανακοινώσεις