Νέο ακαδημαϊκό σύγγραμμα από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας «Media Pedagogy Research Group»

Με χαρά παρουσιάζουμε το νέο ηλεκτρονικό βιβλίο «Σχεδιασμοί εκπαιδευτικού υλικού & τεχνολογίες για την ψηφιακή εκπαίδευση» από μέλη της ερευνητικής ομάδας «Media Pedagogy Research Group» συμβάλλοντας σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα!

Πρόκειται για το τρίτο βιβλίο στις, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, Κάλλιππος. Το πρώτο ηλεκτρονικό βιβλίο έχει τίτλο: «Online εξ αποστάσεως εκπαίδευση» και το δεύτερο «Η ταινία και το βίντεο στην εκπαίδευση».

2015 Online εξ αποστάσεως εκπαίδευση https://repository.kallipos.gr/handle/11419/182

2022 Η ταινία και το βίντεο στην εκπαίδευση https://repository.kallipos.gr/handle/11419/8451

2023 Σχεδιασμοί εκπαιδευτικού υλικού & τεχνολογίες για την ψηφιακή εκπαίδευση https://repository.kallipos.gr/handle/11419/9129

Scroll to Top