Από το 2012 μέχρι σήμερα, με επιστημονικά υπεύθυνο το κ. Σοφό Αλιβίζο και στο πλαίσο της Δομής Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://e-epimorfosi.aegean.gr/), μέλη της ομάδας έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει μια σειρά από online εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

  • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Online Μαθημάτων (150 ώρες)
  • Αξιοποιώντας WEB 2.0 Υπηρεσίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία (90 ώρες)
  • Ανάπτυξη Ιστοσελίδων με το WordPress (66 ώρες)
  • Κινούμενη Εικόνα (Animation) και η Παιδαγωγική Αξιοποίησή της (36 ώρες)

Το 2015 οργανώθηκε σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων (εγκεκριμένων από το Ι.Ε.Π.) μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης σε εκπαιδευτικούς της Δνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας. Δνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας (Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων) με τον τίτλο “E-Seminars: Εργαλειακή Χρήση των ΤΠΕ στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων“.

Επίσης, διοοργανώθηκαν στο Εργαστήριο «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση» τα εξής επιμορφωτικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς:

  • 2017 – Γνωρίζοντας το Stop Motion Animation: Βιωματικό εργαστήριο για την αξιοποίηση της κινούμενης εικόνας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • 2017 – Βιωματικό Εργαστήριο για το podcast στη διδασκαλία.
  • 2016 – Σύγχρονο, Ψηφιακό Σχολείο: τρία εργαστήρια (Επαυξημένης Πραγματικότητα, eTwinning, Διαδραστικός Πίνακας).
  • 2016 – 2ο βιωματικό εργαστήριο για την προώθηση της κινηματογραφικής παιδείας και του οπτικοακουστικού γραμματισμού.
  • 2016 – Εργαστήριο κατασκευής εφαρμογών για κινητές συσκευές Android με το AppInventor.