ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

Δρ. Αλιβίζος Σοφός

Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου

Νεφέλη Βρατσάλη

Ερευνήτρια

Φλέρη Ρουσάκη

Ερευνήτρια