Ολοκληρωμένες

Τίτλος: Η μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα (1995-2012). Η περίπτωση των περιφερειακών Α.Ε.Ι. και το παράδειγμα του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Συγγραφέας: Φούζας Γεώργιος
Επιβλέπων: Σοφός Αλιβίζος
Έτος: 2017
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εγγραφή στο ΕΚΤ:

Περίληψη

Τίτλος: Δια Βίου Μάθηση (ΔΒΜ) και Κοινωνικό–Οικονομική Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η αποδοτικότητα της επένδυσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
Συγγραφέας: Τσάρπα Ιωάννα
Έτος: 2016
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εγγραφή στο ΕΚΤ:

Περίληψη

Τίτλος: Ηλεκτρονική κοινότητα πρακτικής άσκησης (e-ΚΠΑ): διερευνητική μελέτη περίπτωσης των κοινοτήτων πρακτικής με έμφαση στο στοχασμό και την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών
Συγγραφέας: Κώστας Απόστολος
Έτος: 2015
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εγγραφή στο ΕΚΤ: https://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/36821

Περίληψη

Τίτλος: Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό
Συγγραφέας: Σπανός Δημήτριος
Έτος: 2015
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εγγραφή στο ΕΚΤ: https://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/38579

Περίληψη

Σε εξέλιξη

Τίτλος: Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ψηφιακή ικανότητα και την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού παιδαγωγικών τμημάτων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Υποψήφιος: Βρατσάλη Νεφέλη
Επιβλέπων: Σοφός Αλιβίζος
Έναρξη: 2017
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περίληψη

Τίτλος: Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και MOOCs: μία εναλλακτική πρόταση μη τυπικής εκπαίδευσης
Υποψήφιος: Γιασιράνης Στέφανος
Επιβλέπων: Σοφός Αλιβίζος
Έναρξη: 2017
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περίληψη

Τίτλος: Μελέτη επίδρασης γνωστικών μεταβλητών στη διαδικασία εφαρμογής της επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση
Υποψήφιος: Τζόρτζογλου Φίλιππος
Επιβλέπων: Σοφός Αλιβίζος
Έναρξη: 2015
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περίληψη